måndag 29 oktober 2012

Lyckesholmsgatans Lekpark/Gullvik: lattjo lekborg och bra grönska, men trist med höga staket inpå.


STORLEK: mellan
POPULARITET: låg
SKICK: godkänt

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Snurr-ring
-Två gungdjur.
-Fem gungor varav en babygunga.
-Lekborg med stege, glidstång, klätternät, liten rutschkana och balansbro.
-Sandlåda med bord i mitten.

ÖVRIGA FACILITETER
-Bänkar X flera.
-Inhägnad asfalterad basketplan precis intill.
-Inhägnad grusfotbollsplan precis intill.
-Skogsdungar och buskage runt lekparken.

BESKRIVNING
Mellan Rönnviksgatan och Lyckesholmsgatan ligger denna halvcirkelformade lekpark lite inklämd mellan ett mindre skogsparti och fotbolls-/basketplanen.

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg.
Endast ett av de två gungdjuren har god framkomlighet då den står på det tunna gruslagret som leder in i lekparken. Resten av lekmomenten har djupare grus eller sand runt sig. Dessutom en träkant runt sig.

PLUS
+Kul, lite annorlunda lekborg som är nått mellanting mellan lekborg och hinderbana.
+Fint med träden och buskagen runt lekytan. 

MINUS
-De höga stängsel som omger bollplanerna står också nära inpå lekparken. En ganska tråkig syn.
-Lekborgen erbjuder inte så mycket för de minsta barnen - då man ska kunna klättra för att uppskatta den.

BETYG
3/5SLUTORD/KOMMENTAR
En ganska vanlig lekpark vars plus ligger i en kul lekborg för de lite äldre och grönska runt sig, men vars nackdel främst är den tråkiga omgivningen med höga stålstängsel.

BILDER


Visa större karta

måndag 22 oktober 2012

Sperlingsgatans Lekpark/Kirseberg: ligger fint till, men saknar lekmoment.


STORLEK: liten/mellan
POPULARITET: låg
SKICK: gott

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Fyra gungor varav en babygunga.
-Ett fyrmanna-gungdjur.
-En gunghäst.
-Mini-hinderbana i form av fyra balansplattor och tre snurrstänger.
-Lekborg i form av ett skepp; med klätternät, sandhiss, sandschakt, styrroder, balkong och två nivåer att vara/klättra på.

ÖVRIGA FACILITETER
-Bänkar X flera.
-Liten park-/grönyta precis intill lekparken.
-Grässlänt ner till lekparken.
-Buskage, träd och skogsdungar runt omkring lekparken.
-Ett stenkast bort ligger Pizzeria Algarve - känd för sina eminenta veganpizzor & -kebab.

BESKRIVNING
Sperlingsgatan är en liten tvärgata till Vattenverksvägen som tar dig genom Kirseberg.
Lekparken ligger i en dal/svacka från vägen, i det rektangulära lilla skogs- & parkområde som tränger sig in i kvarteret.

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg.
Sand på hela lekytan. Retligt nog är det en asfalterad gång ner till lekparken och runt den. 

PLUS
+Vintertid är nog detta en ännu roligare lekpark, då slänten med fördel kan användas som pulkabacke!
+Mysigt med grönskan från träden och buskagen runt lekparken. Gillar också att lekparken ligger nersänkt i sin sänka från bilvägen.
+Lekborgen erbjuder både klättring och sandlek inne i skeppet.

MINUS
-Lekborgen kräver klätterkunskap för att komma upp i. Den lämpar sig också inte särskilt bra för de minsta barnen då det är relativt höga klätteretapper upp.
-Hela lekparken är lagd på en sandyta. Det ju tyckas kul, men det ger också ett lite grå-dassigt och kallt intryck.
-Ganska få lekmoment sett till sin yta.
-Har varken rutschkana eller en ordentlig sandlåda.

BETYG
3/5SLUTORD/KOMMENTAR
En lekpark som har sina pluspoäng i sin fina placering i en sänka med träd och buskar runt sig, men som skulle behöva fler lekmoment och mindre stor sandyta.

BILDER

Visa större karta

tisdag 16 oktober 2012

John Ericssons Vägs Lekpark/Mellanheden/Rönneholm: kul med trälekborg och klätterställning! Men behöver lite mer mysighet..

STORLEK: liten/mellan
POPULARITET: låg
SKICK: godkänt

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Två gungor varav en babygunga.
-Sandlåda med bord i mitten och ett gungdjur i.
-Klätterställning i trä med klätterrep, stege, repstege och trapets.
-En fyramanna-fjädergunga.
-Lekborg i trä med trappa, klätternät, bord & bänk, tre olika nivåer och mellanrutschkana.

ÖVRIGA FACILITETER
-Gräsplätt intill lekparken.
-Buskage på två av sidorna kring lekparken.

BESKRIVNING
Mitt emellan Köpenhamnsvägen och John Ericssons Väg - precis innan de går ihop - ligger denna lekpark mellan två hyreshus och längs en cykelbana.

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg.
Ett tunt gruslager på det som leder in i lekparken, men sedan är det djupare grus och sand runt samtliga lekmoment.

PLUS
+Den i trä byggda lekborgen!! Känns mer som en gedigen träkoja än en fabrikstillverkad lekborg.
+Klätterställningar förekommer faktiskt ovanligt lite i lekparker i stan. De är lite underskattade tycker jag, framförallt för de lite äldre barnen.
+Lekborgen funkar bra för många åldrar. Att det är en trappa upp till den gör också att de mindre kan ta sig upp.

MINUS
-Lekparken skulle behöva lite mer utfyllnad. Lekmomenten ligger nu utplacerade på en stor sand/grus-yta, och det blir ganska omysigt...
-Fler sittplatser behövs!

BETYG
3,5/5SLUTORD/KOMMENTAR
En lekpark med två riktigt bra lekmoment (klätterställningen och trälekborgen) som dock skulle behöva en lite mer utfylld och mysig miljö.

BILDER


Visa större karta

torsdag 11 oktober 2012

Rasmusgatans Lekpark/Seved/Sofielund: liten lekpark med basic-utbud. Varken mer, varken mindre.


STORLEK: liten
POPULARITET: låg
SKICK: fullt godkänt.

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Två gungor varav en babygunga.
-Liten sandlåda med bord i.
-Ett gungdjur.
-Lekborg med liten klättervägg, liten rutschkana, sandhiss och två nivåer att klättra upp på.

ÖVRIGA FACILITETER
-En bänk.
-Mindre gräsyta med buskage precis intill.

BESKRIVNING
På Rasmusgatans västliga slut, precis vid Kompassens Öppna Förskola, ligger denna lilla lekpark.
Lekparken är omgiven av ett lågt buskage, med en tvärgående gångbana genom sig.

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg.
Hela lekytan har sand som underlag, och sandlådan har en hög träkant.

PLUS
+Lagom lekpark för mindre barn, med enkelt basic-utbud.
+Ligger precis intill den mycket trevliga öppna förskolan Kompassen!
+Bra uppsyn över lekparken.

MINUS
-Kan nog fort bli ointressant för lite äldre barn.
-Väldigt basic utbud.

BETYG
2,5/5SLUTORD/KOMMENTAR
En liten lekpark som ändå har det basala.
Därmed helt klart godkänd, men inget utöver det vanliga.

BILDER


Visa större karta

tisdag 9 oktober 2012

Allansgatans Lekpark/Holma/Kulladal: stor till ytan - men klent utnyttjad, karg och i behov av uppfräschning.


STORLEK: mellan
POPULARITET: låg/mellan
SKICK: nätt och jämnt godkänt... behöver ommålning och mer skräpplockning.

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Fyra gungor varav två babygungor.
-En mellanstor korggunga.
-Lekborg med repklättervägg, repstege, klätternät, glidstång, mellanrutschkana och hängbro.
-Lekställning med stockar, repstege och klätternät.
-Ett gungdjur.
-En 4/6-manna fjädergunga.
-Sandlåda med ett bord i mitten.

ÖVRIGA FACILITETER
-Bänkar X flera.
-Buskage att leka i.
-Liten grässlänt.
-Stor grusyta i lekparken.

BESKRIVNING
Ett kvarter in i bostadsområdet där Annetorpsvägen byter namn till Inre Ringvägen ligger denna lekpark precis intill en cykelbana. 
Den rektangulära lekparken har fått en stor yta, som den sen fyller ut ganska glest med sina lekmoment. Runt lekparken står höga buskage, träd och en slänt. Hade formatet varit mindre hade det nog gett en omfamnande och fint inramad känsla.

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: endast inslag.
Tunt gruslager på lekparken - men sand runt lekborgen, lekställningen och gungorna.
Fjädergungan och gungdjuret står på gruset och kan därmed nås betydligt lättare med t ex rullstol.

PLUS
+Fjädergungan för upp till sex personer är som alltid riktigt bra! Bra stuns i denna dessutom!
+Lekborgen är på många sätt ganska lagom för ett barn i åldern 1-2,5.
+Gott om yta att röra sig på....

MINUS
-... men denna goda yta gör också att lekparken känns väldigt karg, öde och totalt o-mysig.
-Lekborgen och lekställningen är nog rätt fort tråkigt för barn >3 år.
-Skicket på lekparken är lite eftersatt vad gäller såväl färg och skräpplockning som skicket på endel trämaterial (sprucket trä med flisor/spågor bl a).

BETYG
2,5/5SLUTORD/KOMMENTAR
Ni som följer denna blogg har säkert märkt att om det är nått som genererar högre betyg i mina ögon så är det en mysig, varm och/eller på annat sätt trivsam miljö.
Denna lekpark har endel bra lekmoment, men saknar just detta.
Att sen skicket också är bristfyllt sänker betyget ytterligare.


BILDERVisa större karta

torsdag 4 oktober 2012

Fasangatans Lekpark/Eriksfält/Heleneholm: liten lekpark i ganska bra miljö, men med klent utbud och lite eftersatt underhåll.


STORLEK: liten
POPULARITET: låg
SKICK: nätt och jämnt godkänt... behöver lite skräpplockning och definitivt ommålning.

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Tre gungor.
-Tåg (lok + en vagn) med träperrong på sidorna.
-Litet lekhus med en bänk och en bokstavssnurra.

ÖVRIGA FACILITETER
-Två bänkar och ett bord.
-Tre större stenar i en hög att t ex klättra på (?).

BESKRIVNING
En liten bit in i bostadsområdet söder om Eriksfältsgatan ligger denna lilla cirkelutformade lekpark. Runt lekparken är prydligt klippta buskar, och ett stort träd sträcker sig vackert över lektåget.

Inom nära synhåll ligger (dessvärre) också en väldig fabrik.

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg.
Grusunderlag i hela lekparken. Ojämnt dessutom.

PLUS
+Lekparken är fint inramad av buskagen. Det stora trädet ger också ett fint tak på sitt ställe!
+Tåget är roligt tycker många barn.
+Gungorna står i en halvcirkel - vilket innebär mer "social" gungning när man är flera!

MINUS
-Lite klent lekutbud.
-Tråkig fabrikgigant intill.
-I behov av mer/bättre underhåll.

BETYG
2,5/5SLUTORD/KOMMENTAR
En lekpark i mindre storlek med fin inramning och ganska mysig miljö i sig, men som faller i helhet och betyg p g a eftersatt skötsel, litet lekutbud och en tråkig giftfabrik som utsikt.

BILDER


Visa större karta

tisdag 2 oktober 2012

Ramels Väg/Rosengård: helt OK lekpark med bra utbud, i en parkmiljö som gagnar helheten.


STORLEK: mellan
POPULARITET: mellan
SKICK: godkänt. Behöver dock uppfräschning i sina gräsområden.

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekborg med mellanrutschkana, konvex klättervägg, klätternät och balkong.
-Lekborg med mellanrutschkana, klätterstänger, klätternät, glidstänger och balanslinor.
-Mellanstor korggunga.
-Snurr-ring
-Sandlåda med litet ståbord vid kanten.
-Tvåmanna gungbräda.
-Tre gungor varav en babygunga.

ÖVRIGA FACILITETER
-Bänkar X flera.
-Piknickbord.
-Två fasta grillar.
-Inhägnad asfalterad basketplan.
-Inhägnad fotbollsplan med "konstgräs"/matta.
-Större park-/gräsyta med kulle.

BESKRIVNING
Bland hyreshusen, ett bokstavligt stenkast från Rosengårdsskolan, ligger denna lekpark längs med gång-/cykelbanorna.
Lekparken ligger i en runt utformad park och själva lekparken löper avlångt längs dess ena sida. 

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: endast inslag.
Tunt grus leder runt i lekparken. Snurr-ringen och korggungan nås bra med rullstol då de står på gummimatta. Sandlådan har träkant, men vid bordet (som står invid kanten) är träkanten försänkt så en rullstol torde kunna nå fram betydligt lättare. 
Runt de två lekborgarna, gungorna och gungbrädan är det dessvärre djupare grus.

PLUS
+Bra med två väldigt olika lekborgar, som också tilltalar olika åldrar och "energinivåer".
+Bra utbud i parken som helhet med lekpark, gräsyta, grill, fotboll och basket. Själva parken har dessutom bra inslag av träd/grönska runt sig.

MINUS
-Båda lekborgarna kräver klätterkunskap för att komma upp i.
-Lekparken ligger längs med gångbanan genom parken... cykel/mopedtrafik kan således förekomma nära inpå (ej egenupplevt dock...).
-Tråkig inpåmiljö med stora anonyma höghus precis bredvid lekparksdelen. Plantera mera!

BETYG
3,5/5SLUTORD/KOMMENTAR
En klart godkänd lekpark som i sig är värd runt 3 i betyg... men vars goda utbud i anslutning (parken den ligger i) höjer betyget ett snäpp. 

BILDERVisa större karta