måndag 11 november 2013

Nu går vi i ide för året...

... men kommer såklart tillbaka när snön smält, solen kikar fram och lekparkerna börjar grönska. 
Följs oss då!!!


onsdag 30 oktober 2013

Styvergatans-/Mynters Plans lekpark/Virentofta/Stenkällan/Röda Höja: bra närlekpark, men saknar övrig finess.

Ursäkta denna försenade uppdatering!

----------------------

STORLEK: liten

POPULARITET: låg
SKICK: gott

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekborg med mellanrutschkana, klättervägg, repstege, trapets, romerska ringar och klätternät.
-Sandlåda med bord i mitten.
-Fyra gungor varav en babygunga.
-Ett gungdjur.

ÖVRIGA FACILITETER
-Två bänkar, ett bord.
-Gräsyta precis intill lekparken.

BESKRIVNING
Denna lekpark ligger belägen bland kedjehusen/småvillorna i området. Runt lekparken löper en liten kvartersbilväg med liten trafik. Lekparkens ena kortsida är insynsskyddad med en buske, resterande sidor är öppna.

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg. 
Tunt gruslager in i lekaparken, men djupare sandtillblandat grus i lekparken sen. Lekborgen kräver klättring för att komma upp i. 

PLUS
+Kul med "cirkus"-redskapen (ringarna, trapetsen) i lekborgen!
+Lekparken funkar nog ypperligt som närlekpark för de boende.
+Gott om kvarglömda sandlådeleksaker. 

MINUS
-Bilgata precis intill lekparken. Om än en lugn bilväg. 
-Onödigt stora tomma grusytor i lekparken. Sånt ger alltid minus. 
-Lekborgen kräver klättring, och stegen upp består av två pinnar glest emellan. Således svårt för barn < ca 4år. 

BETYG
2,5/5SLUTORD/KOMMENTAR
Alltså en lekpark som funkar finfint som närlekpark för de boende, men som inte är en lekpark vi åker till specifikt. Det saknas mysighet, och är för stor tom grusyta. 

BILDER

View Larger Map

torsdag 17 oktober 2013

Fanjunkaregatans-/Lottaparkens lekpark/Stenkällan/Röda Höja: bra som kvarterslekpark!

STORLEK: mellan
POPULARITET: mellan
SKICK: mellan

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekborg med liten rutschkana, mellanrutschkana, glidstänger, stege, klätterrep, balansgång-stänger och reptrappa.
-Fem gungor varav två babygungor. 
-Två gungdjur.
-Bollplank
-Sandlåda

ÖVRIGA FACILITETER
-Större gräsyta precis intill lekparken med fotbollsmål.
-Bänkar X flera. 
-Buskage runt lekparken.

BESKRIVNING
Lottaparken ligger i det område som heter Stenkällan (och/eller Röda Höja). Parken är avlångt rektangulär med en kulle i som nog kan agera pulkabacke vintertid. 

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg. 
Tunt gruslager runt gungdjuren och sandlådan, men sen djupare sand runt resterande lekmoment. Lekborgen kräver klättring för att ta sig upp i - t o m den lilla rutschkanan.

PLUS
+Bra lekborg som stimulerar balans och klättring!
+Lekparken ligger fint i parken, med lugn omgivning i form av lite radhus och en cykelbana. 

MINUS
-I behov av ommålning/lättare upprustning. 
-Lekborgen borde ha ett lättare alternativ att komma upp i för de minsta barnen. 

BETYG
3,5/5SLUTORD/KOMMENTAR
En trevlig lekpark som vi vore nöjda med att ha som lekpark i kvarteret. Bra lekborg och lugn miljö. De minsta barnen har dock svårare att ha nöje av lekborgen. 

BILDER


Visa större karta

söndag 13 oktober 2013

Fläktgatans lekpark/Tygelsjö: sliten lekpark utan något extra.

STORLEK: liten
POPULARITET: låg
SKICK: ganska dåligt; i behov av upprustning på flera punkter. 

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekborg med stege, trappa och mellanrutschkana.
-Tre gungor.
-Sandlåda
-Hängstänger i tre olika höjder.

ÖVRIGA FACILITETER
-Bänkar X flera. Ett picknickbord. 
-Gräsyta precis intill lekparken. 

BESKRIVNING
Väl dold inne bland Tygelsjös många små-/radhus ligger denna lekpark inbäddad. 
Lekparken är omgiven av ett tätt buskage och ingen bilväg i direkt anslutning. 

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg. 
Sand och ogräs över hela lekparken. Lekborgen är förvisso ovanligt rymlig i sina mått, men kräver ändå klättring för att nå upp till. 

PLUS
+Robust och rymlig lekborg. 
+Bra med omgivande buskage. 
+För boende bredvid lekparken är denna lekpark säkert fullt tillräcklig och ett bra ställe att ta en kopp kaffe i medans barnen leker av sig.  

MINUS
-Eftersatt i sin skötsel: ogräs, slitet material, etc. 
-Klent lekutbud. 
-Oinspirerande och svår att hitta till. 

BETYG
2/5SLUTORD/KOMMENTAR


BILDER
Visa större karta

måndag 7 oktober 2013

Sköldgatans lekpark/Håkanstorp/Johanneslust: trevlig lekpark med mycket bra lekutbud!

STORLEK: mellan
POPULARITET: mellan/hög
SKICK: gott

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekställning med två små kojor, mellanrutschkana, glidstång, stege, klätternät och vriden stege. 
-Liten rutschkana med trappa. 
-Sandlåda med litet bord i och en liten koja i.
-Mellanstor korggunga.
-Fjädergunga med plats för fyra barn.
-Två gungor varav en babygunga. 
-Fjäderkarusell för två barn.
-Snurrkarusell för tre barn.

ÖVRIGA FACILITETER
-Bänkar X flera. Ett picknickbord.
-Mindre gräsyta inne i lekparken. 

BESKRIVNING
Ett kvarter söder om Sallerupsvägen i Håkanstorp ligger denna lekpark i ett mindre villaområde. Lekparken är omgiven av en liten bilväg, men eftersom lekparken ligger "nedsänkt" (en stenmur runt) så utgör bilvägen varken något störmoment eller direkt fara för barnen. 

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg. 
Grus som underlag i lekparkens gångar. På sina ställen dåligt packat/klumpigt dessutom. Runt varke lekmoment är det sen en träkant följt av och djupare sand.
Snurrkarusellen har bäst placering sett till framkomlighet. En klen tröst. 

PLUS
+Imponerande variation på lekmoment! Här finns mycket att klättra, gunga och klänga på.
+Innovativ klätteställning. 
+Ligger lugnt till i ett litet villakvarter. 
+Fjäderkaruseller (en miniatyr av den i Värnhems Tillgänglighetslekpark) är alltid väldigt populärt!

MINUS
-Mer buskage/grönska vore såklart alltid bra. 

BETYG
4/5SLUTORD/KOMMENTAR
En lekpark i mellanstort format som har ett riktigt bra lekutbud! Dessutom ligger den i lugn skön miljö. Kanske lite fattig i grönska, men den väger upp det i sitt lekutbud! 

BILDER
Visa större karta

söndag 29 september 2013

Bymans gränds lekpark/Vintrie/Hyllie: härlig lugn lekpark två-tre stenkast från Emporia.

STORLEK: mellan
POPULARITET: mellan
SKICK: gott!

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Mindre tvåvånings trälstockslekborg med repklättring upp, mellanrutschkana och hyllor inuti. 
-Stort klätternät
-Stockkoja/stapel
-Balansstock
-Mellanstor korggunga.
-Tre "totempålar"/resta stockar att klättra på.
-Sandlåda med ett litet runt bord i. 
-Två gungdjur.
-Två gungor, ingen babygunga. 

ÖVRIGA FACILITETER
-Bänkar X flera, picknickbord X 2.
-Gräsytor precis intill lekparken. 

BESKRIVNING
Precis intill cykelbanan som går från Hyllie/Emporia till Vintrie ligger denna lekpark - granne med ett nästan stereotypt skånsk fält. Längs lekparkens andra långsida ligger början på ett radhusområde och vändplanen på Bymans gränd. Intill lekparken ligger också ett dagis, så man kan misstänka att denna lekpark bemannas väl av dagisbarn emellanåt.  

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg. 
Gångarna i lekparken är tunt gruslager som borde ha god framkomlighet. Lekmomenten ligger dock sen på varsin "ö" med djupare sand som underlag och med en högre stockkant runt. 

PLUS
+Väldigt vacker och lugn lekmiljö. Cykelbanans vackra allé och utsikten mot fältet är underbart.  
+Lekparken har ett varierande och bra lekutbud! Här finns framförallt mycket att klättra på i olika former.
+Gräsytan i lekparken ligger fint inramad som en del i lekparken. Perfekt att slå sig ner på en filt och äta mellis!

MINUS
-Mycket i lekparken lämpar sig bäst till lite äldre barn; ca >2 år. Såväl lekborgen som klätternätet och totempålarna kräver god klättring. Det finns dessutom ingen babygunga. 

BETYG
4/5SLUTORD/KOMMENTAR
En mycket bra lekpark i skön lugn miljö. Framförallt lämpad för lite äldre barn med klätterglädje.  
Vi cyklade endast 15-20 min från vår bostad i centrala Malmö och på vägen hit hann vi flera gånger få en härlig lantkänsla-light. 
Lekparken är ypperlig att inkludera i sitt besök till Emporia. Eller om ni bara vill komma ut från stan en sväng och leka i en stillsam miljö.

BILDERVisa större karta

lördag 21 september 2013

Kronetorpsgatans lekpark/Kirseberg: ganska vanlig lekpark - men i härligt öppen och fri miljö!

STORLEK: mellan
POPULARITET: mellan
SKICK: gott

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekborg med trappa, stege, snurrstång, mellanrutschkana, klättervägg, glidstång, armgång samt stimulansleksam i form av färgsnurror/färgcylindrar. 
-Fyra gungor varav en babygunga. 
-Stor sittgungbräda med plats för ca fyra barn.

ÖVRIGA FACILITETER
-Bänkar X flera. 
-Väldigt stora gräsytor precis intill lekparken.
-Mindre skogsdunge bredvid lekparken. 
-Boulebanor intill lekparken. 

BESKRIVNING
Mellan Beijers park och Lundavägen ligger denna lekpark fint och stillsamt belägen i en större park. Genom parken löper en grusbana. Lekparken är skyddad med staket/buskar ut mot den mindre bilväg som löper längs ena kortsidan. 

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg.  
Tunt gruslager på gången genom parken, men sen djupare sand runt lekborgen och gungorna. Synd eftersom lekborgen med sin trappa annars förmodligen hade kunna underlätta för vissa funktionsnedsättningar. 

PLUS
+Lugn och skön lekmiljö.
+Stora gräsytor - perfekta att springa och spela boll på. 
+Bra lekborg som i o m trappan fungerar för de mindre, men också för de äldre med sin armgång, etc. Alltid kul med sittgungbräda också. 

MINUS
-Ingen sandlåda. 
-Ganska få lekmoment sett till sin yta. 

BETYG
3,5/5SLUTORD/KOMMENTAR
En lekpark som i sig själv är ganska ordinär, men som ligger fint till i en luftig stor park med behagliga springytor. 

BILDER


Visa större karta

fredag 13 september 2013

På G i lekparksmalmö

Bottenrekordaren till lekpark på Dalaplan som vi i vår recension omnämnde som "när du vill använda lekparken som ett straff" håller på rustas upp! 

Den kommer få en mindre lekborg och en gungställning med gummimattor som underlag. Bra initiativ! 

Gatukontoret läser förmodligen vår blogg och tog till sig av kritiken (haha). En av de lekparken som ligger mig varmast om hjärtat, BUP-lekparken, har sedan en tid tillbaka fått helt nytt underlag. De slitna gummimattorna är nu utbytta mot färgstarka filtmattor - såväl vackra som bekväma att gå på med skor eller barfota. En bra lekpark blir alltså nu ännu bättre!


torsdag 12 september 2013

SPECIAL: NØrrebro/Köpenhamn - WOW! Den bästa stadsdelen i en av Europas bästa storstäder behöver INTE skämmas på lekparksfronten!


Sann Malmöblogg som detta är måste vi ju ibland ändå göra nått specialinlägg.
Så vi hyrde ett billigt rum, tog cyklarna på tåget och for över sundet till Köpenhamn en helg. Lekparkerna var ett självklart inslag.

Här har vi nu valt ut några av denna härliga stads lekparker. Samtliga ligger dessutom i stadsdelen NØrrebro. Varför? 
För vi tycker om den stadsdelen så förbannat mycket och lämnar den knappt när vi är på besök i stan.

Då detta inlägg är en "bubblare", ett stickspårs-inlägg, så kör vi inte den sedvanliga recensionsmallen av lekparkerna. 
Vi visar lite löst och allmänt bara.


Here we go....


Guldberg Skoles lekpark
Guldberg skole är som namnet antyder en skola. En skola mitt i NØrrebro med en stor skolgård och ett stort hus med fritidsverksamhet på samma skolgård. Det fina med denna skola (och väldigt många andra skolor i Köpenhamn faktiskt) är att de är öppna att leka i/på för alla. I Malmö stänger och låser man ju skolgårdar som regel efter skoltid. På fritidsbyggnadens tak (!) finns bänkar och en väl inhägnad bollplan. Från detta tak löper också denna imponerande våghalsiga rör-rutschkana. Jag åkte en gång och blev yr, min dotter åkte 25 gånger +. Utöver detta finns det bland annat en hinderbana, två klätterställningar med bro emellan, en stor ihålig stenkonstruktion att klättra i (med lysdioder kvällstid!). Kort sagt: en lekpark mycket väl värt ett långt besök!!


Visa större karta


 


Tårnlegepladsen i Fälledparken
Precis intill Rigshospitalet ligger den väldiga Fälledparken. Lite som Köpenhamns svar på Central Park. Vid dess nordliga entré ligger denna lekpark direkt in till vänster. 
Lekparken har ett fint vattentorn att klättra i upp till rutschkanan, och med hängbro in till kyrktornet bredvid. I lekparken finns sen också fler rutschkanor, en lekinstallation med ljud och ljus, gungor, sand, toaletter... you name it. Lysande!

Visa större karta


 

Vandlegepladsen i Fälledparken
Som ni nu kanske börjar ana är Fälledparken lite the place to be om man vill ha familjekvalitetstid. Här finns som sagt en enorm parkyta, små sjöar, motionsspår, en enorm skateboard-yta... och även denna lekpark!

Denna lekpark med tema vatten är nybyggd. Den öppnades kortvarigt, men läckte på nått sätt vatten i marken, så den stängdes fort och byggs nu om för att återinvigas.
En enorm yta består av grunt vatten. Bland detta vatten finns sen ö-grupper med vattenkanoner, balansgångar, små hyddor och broar. En bit upp på land finns flertalet olika spelplaner på marken. 

När lekparken är klar tror jag den kommer vara bland det bästa vi sett/upplevt i lekparksväg.
Den var t o m rolig nu utan vatten ju!!

Visa större karta

 


Superkilen
Superkilen är ett relativt nytt område. Eller området har ju alltid funnits, och det var tidigare en del av den "ruffigare" delen av NØrrebro. Det nya är nu att man målat all mark (och stora delar av väggarna) röda. Superkilen är ett cykelstråk med omgivning på ca 2 km. Längs med denna cykelbana finns basketplaner, cykelbanor, toaletter, caféer, utomhusgym, boxningsring och klättergrejer. Tänket är förmodligen att det ska vara ett område där alla kan hänga, trivas och sysselsätta sig.
Mycket trevligt ställe att bege sig till. Framförallt om ni som oss har med er cykel, och framförallt om ni har barn som är lite äldre (3-4 år+).


Visa större karta

 

NØrrebroparkens legeplads
Och för att spinna vidare på tråden Norrebro före detta "ruffiga" kvarter:
Jägersborggade var tidigare en ganska schaskig gata med dåligt rykte. Idag ligger där trevliga barer, vinbarer, Manfreds och GrØd (restaurang som bara serverar gröter! Missa inte!).
I parken som ligger intill denna gata finns också en bra lekpark. Lekparken är inhägnad med staket och grind och har toaletter. Bland lekutbudet finns bl a ett kraschat flygplan att klättra i, en våghalsig klätterställning med rutschkana och en yta för mindre barn med gungor och sand.Visa större karta