onsdag 30 oktober 2013

Styvergatans-/Mynters Plans lekpark/Virentofta/Stenkällan/Röda Höja: bra närlekpark, men saknar övrig finess.

Ursäkta denna försenade uppdatering!

----------------------

STORLEK: liten

POPULARITET: låg
SKICK: gott

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekborg med mellanrutschkana, klättervägg, repstege, trapets, romerska ringar och klätternät.
-Sandlåda med bord i mitten.
-Fyra gungor varav en babygunga.
-Ett gungdjur.

ÖVRIGA FACILITETER
-Två bänkar, ett bord.
-Gräsyta precis intill lekparken.

BESKRIVNING
Denna lekpark ligger belägen bland kedjehusen/småvillorna i området. Runt lekparken löper en liten kvartersbilväg med liten trafik. Lekparkens ena kortsida är insynsskyddad med en buske, resterande sidor är öppna.

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg. 
Tunt gruslager in i lekaparken, men djupare sandtillblandat grus i lekparken sen. Lekborgen kräver klättring för att komma upp i. 

PLUS
+Kul med "cirkus"-redskapen (ringarna, trapetsen) i lekborgen!
+Lekparken funkar nog ypperligt som närlekpark för de boende.
+Gott om kvarglömda sandlådeleksaker. 

MINUS
-Bilgata precis intill lekparken. Om än en lugn bilväg. 
-Onödigt stora tomma grusytor i lekparken. Sånt ger alltid minus. 
-Lekborgen kräver klättring, och stegen upp består av två pinnar glest emellan. Således svårt för barn < ca 4år. 

BETYG
2,5/5SLUTORD/KOMMENTAR
Alltså en lekpark som funkar finfint som närlekpark för de boende, men som inte är en lekpark vi åker till specifikt. Det saknas mysighet, och är för stor tom grusyta. 

BILDER

View Larger Map

torsdag 17 oktober 2013

Fanjunkaregatans-/Lottaparkens lekpark/Stenkällan/Röda Höja: bra som kvarterslekpark!

STORLEK: mellan
POPULARITET: mellan
SKICK: mellan

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekborg med liten rutschkana, mellanrutschkana, glidstänger, stege, klätterrep, balansgång-stänger och reptrappa.
-Fem gungor varav två babygungor. 
-Två gungdjur.
-Bollplank
-Sandlåda

ÖVRIGA FACILITETER
-Större gräsyta precis intill lekparken med fotbollsmål.
-Bänkar X flera. 
-Buskage runt lekparken.

BESKRIVNING
Lottaparken ligger i det område som heter Stenkällan (och/eller Röda Höja). Parken är avlångt rektangulär med en kulle i som nog kan agera pulkabacke vintertid. 

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg. 
Tunt gruslager runt gungdjuren och sandlådan, men sen djupare sand runt resterande lekmoment. Lekborgen kräver klättring för att ta sig upp i - t o m den lilla rutschkanan.

PLUS
+Bra lekborg som stimulerar balans och klättring!
+Lekparken ligger fint i parken, med lugn omgivning i form av lite radhus och en cykelbana. 

MINUS
-I behov av ommålning/lättare upprustning. 
-Lekborgen borde ha ett lättare alternativ att komma upp i för de minsta barnen. 

BETYG
3,5/5SLUTORD/KOMMENTAR
En trevlig lekpark som vi vore nöjda med att ha som lekpark i kvarteret. Bra lekborg och lugn miljö. De minsta barnen har dock svårare att ha nöje av lekborgen. 

BILDER


Visa större karta

söndag 13 oktober 2013

Fläktgatans lekpark/Tygelsjö: sliten lekpark utan något extra.

STORLEK: liten
POPULARITET: låg
SKICK: ganska dåligt; i behov av upprustning på flera punkter. 

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekborg med stege, trappa och mellanrutschkana.
-Tre gungor.
-Sandlåda
-Hängstänger i tre olika höjder.

ÖVRIGA FACILITETER
-Bänkar X flera. Ett picknickbord. 
-Gräsyta precis intill lekparken. 

BESKRIVNING
Väl dold inne bland Tygelsjös många små-/radhus ligger denna lekpark inbäddad. 
Lekparken är omgiven av ett tätt buskage och ingen bilväg i direkt anslutning. 

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg. 
Sand och ogräs över hela lekparken. Lekborgen är förvisso ovanligt rymlig i sina mått, men kräver ändå klättring för att nå upp till. 

PLUS
+Robust och rymlig lekborg. 
+Bra med omgivande buskage. 
+För boende bredvid lekparken är denna lekpark säkert fullt tillräcklig och ett bra ställe att ta en kopp kaffe i medans barnen leker av sig.  

MINUS
-Eftersatt i sin skötsel: ogräs, slitet material, etc. 
-Klent lekutbud. 
-Oinspirerande och svår att hitta till. 

BETYG
2/5SLUTORD/KOMMENTAR


BILDER
Visa större karta

måndag 7 oktober 2013

Sköldgatans lekpark/Håkanstorp/Johanneslust: trevlig lekpark med mycket bra lekutbud!

STORLEK: mellan
POPULARITET: mellan/hög
SKICK: gott

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekställning med två små kojor, mellanrutschkana, glidstång, stege, klätternät och vriden stege. 
-Liten rutschkana med trappa. 
-Sandlåda med litet bord i och en liten koja i.
-Mellanstor korggunga.
-Fjädergunga med plats för fyra barn.
-Två gungor varav en babygunga. 
-Fjäderkarusell för två barn.
-Snurrkarusell för tre barn.

ÖVRIGA FACILITETER
-Bänkar X flera. Ett picknickbord.
-Mindre gräsyta inne i lekparken. 

BESKRIVNING
Ett kvarter söder om Sallerupsvägen i Håkanstorp ligger denna lekpark i ett mindre villaområde. Lekparken är omgiven av en liten bilväg, men eftersom lekparken ligger "nedsänkt" (en stenmur runt) så utgör bilvägen varken något störmoment eller direkt fara för barnen. 

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg. 
Grus som underlag i lekparkens gångar. På sina ställen dåligt packat/klumpigt dessutom. Runt varke lekmoment är det sen en träkant följt av och djupare sand.
Snurrkarusellen har bäst placering sett till framkomlighet. En klen tröst. 

PLUS
+Imponerande variation på lekmoment! Här finns mycket att klättra, gunga och klänga på.
+Innovativ klätteställning. 
+Ligger lugnt till i ett litet villakvarter. 
+Fjäderkaruseller (en miniatyr av den i Värnhems Tillgänglighetslekpark) är alltid väldigt populärt!

MINUS
-Mer buskage/grönska vore såklart alltid bra. 

BETYG
4/5SLUTORD/KOMMENTAR
En lekpark i mellanstort format som har ett riktigt bra lekutbud! Dessutom ligger den i lugn skön miljö. Kanske lite fattig i grönska, men den väger upp det i sitt lekutbud! 

BILDER
Visa större karta