tisdag 14 oktober 2014

Karins Plans lekpark/Eriksfält/Heleneholm: liten lekpark man nog uppskattar extra som närboende.


STORLEK: liten
POPULARITET: låg
SKICK: godkänt

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekborg/klätterborg med trappa, mellanrutschkana, stegar och klätternät.
-En mindre enmannalekbåt med roder och liten mast. 
-En liten snurrkarusell.
-Ett gungdjur.
-Fyra gungor varav två babygungor.
-Sandlåda med bord i mitten.

ÖVRIGA FACILITETER
-Tre bänkar och ett bord.

BESKRIVNING
Denna mindre lekpark ligger inne bland smågatorna som viker av från den större Eriksfältsgatan. Lekparken är omhägnad med stängsel och visst buskage som därmed skyddar från smågatorna runt lekparken.

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg.
Tunt gruslager i lekparken, men mestadels är det djupare, spårig, sand som underlag. Lekborgen kräver god balans då trappan upp är brant.

PLUS
+Lekparken är inhägnad från bilvägarna.
+Lekparken har god översyn; perfekt destination när föräldrar med kanske lite mindre barn vill ge barn(en) en lekstund men samtidigt kunna slå sig ner och umgås med andra föräldrar.
+Tyst, lugn och ostörd närmiljö.

MINUS
-Rutschkanan är eventuellt inte tillgänglig för de mindre barnen då det kräver lite klättring för att ta sig upp dit.
-Lekparken ligger i ett litet kvarter, och kan därmed kännas lite instängd.

BETYG
3,5/5SLUTORD/KOMMENTAR
En lekpark i mindre format som enligt mig passar väl in i kategorien "lekpark som är perfekt att ha i sitt kvarter"... d v s en lekpark som inte behöver vara supermaxad eller tungt utrustad i sitt utbud - utan som har det som behövs för att enkelt gå ut och leka i med barnen i vardagen.

BILDER

tisdag 7 oktober 2014

Krageholmsgatans lekpark/Rosenvång/Bellevue: godkänd men utan något extra.


STORLEK: liten/mellan
POPULARITET: låg
SKICK: gott

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekborg med mellanrutschkana och en liten rutschkana, repklättervägg, rörtunnel och en trappa.
-En liten snurra.
-Fyra gungor varav två babygungor.
-Två gungdjur.
-Sandlåda med ett mindre bord intill ena kanten.

ÖVRIGA FACILITETER
-Två bänkar och en bänk med ett bord till.
-Stor gräsyta intill lekparken.

BESKRIVNING
Denna lekpark ligger ett stenkast från Bellevueparken. Runt lekparken och dess grönyta/park går bilvägar. Lekparken är inramad av buskage. 

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: endast inslag.
Grus som underlag i lekparken, spårigt på sina ställen. Runt lekborgen och gungorna är det djupare sand. Lekborgens sektion med den lilla rutschkanan nås via en trappa. Bordet i sandlådan är placerat intill kanten så att det kan nås från t ex en rullstol.

PLUS
+Lekborg som i o m sin trapa funkar för både små och större barn.
+Fin inramning av lekparken med blomstrande buskage.
+Lekparken ligger lugnt och ostört till.

MINUS
-Lekborgen är ganska tom i sina utmaningar.
-Vägen intill lekparken hörs och sticker lite i lekparksmyset.
-Öppen grusyta.

BETYG
2,5/5SLUTORD/KOMMENTAR
En lekpark som absolut får godkänt men inte mycket mer. Den har fina inslag såsom blomstrande buskage och en lekborg som även de mindre kan komma upp i... men på det stora hela sticker för inte lekparken upp något nytt eller speciellt på bordet.

BILDER